Bailey til landsskue i HerningBailey er en brun labrador på 4 år. Hun var med sine ejere og sin ”hundesøster” Molly taget til Landsskue/Dyrskue i Herning.
De skulle overnatte i campingvogn fra fredag den 30. juni til lørdag 1. juli 2023. 🚐
Landsskuet er Nordeuropas største dyreudstilling, hvor der er over 50.000 besøgende.
30.06.2023
Fredag aften ca. kl. 20.00 tog hundenes ejere afsted fra campingvognen for at se en opvisning. Bailey og Molly blev i campingvognen. 🚐🐕🐕‍🦺
Begge hunde er vant til at være med familien på overnatninger, og ingen af hundene havde nogensinde før forladt campingvognen, når de havde været ladt alene.
Denne gang blev Bailey i løbet af aftenen urolig, og hun kom ud af forteltet.
Campingnaboerne så det, og fik hende ind i campingvognen igen. Senere på aftenen kom Bailey igen ud af forteltet, men da naboerne denne gang ville hjælpe hende tilbage, løb hun desværre ind i en teltpæl og blev forskrækket. 🥶
Den forskrækkelse fik Bailey til at løbe væk.🐕😱🙁
Bailey løb rundt i området, men i modsatte ende i forhold til campingvognen. Folk forsøgte at fange Bailey, men hun løb væk i panik.
Campingnaboerne kontaktede hundesøstrenes ejere, som startede en eftersøgning på den kæmpe store dyrskue-/campingplads, desværre uden at finde Bailey.😢🤷‍♂️
Fredag aften blev Bailey dog set inden for hegnet på dyrskuepladsen tæt ved Kaj Zartows Vej 19. Hun løb langs hegnet, og vi formoder at hun fandt et sted omkring Port 20, hvor hun kunne komme ud under hegnet. 🐕2⃣0⃣

01.07.2023
Næsten samtidig med at efterlysningen af Bailey blev slået op i vores gruppe: Savnede hunde i Danmark, fik vi etableret et samarbejde med Bailey ejere. 👥
Det resulterede i en rigtig god korrespondance både skriftligt og via telefon. 👩‍💻☎
Da vi talte med ejerne første gang, havde de allerede gået rundt på pladsen og søgt og kaldt på Bailey.
De havde lavet en efterlysning af Bailey på Landskuets egen hjemmeside. Bailey var også blevet efterlyst via højtaleren på dyrskuepladsen – de havde oplyst at Bailey var væk, og de havde bedt om at blive ringet op, hvis nogen så hende.📄
❗ Husk: Kald ikke på hunden hvis den løber væk i panik ❗
🟥 Vi forklarede ejerne, hvilken tilstand Bailey var i, og hvorfor det var vigtigt at ingen kaldte på hende.
🟥 Ligesom vi også forklarede, hvor vigtigt det var, at folk der observerede Bailey nøjes med at ringe med observationerne uden at gøre andet.
🟥 Det var vigtigt at undgår, at der blev gjort: indfangningsforsøg, lokket, kaldt på eller gået efter Bailey.
Vi bad ejerne om at opdatere med disse informationer på alle efterlysningsopslag af Bailey på de forskellige medier.
Bailey var allerede efterlyst ved politiet og 1812, vi tog kontakt til andre relevante instanser for at informere om Bailey. 👥
Efterlysningsopslagene på Landsskuet - Dyrskuets i Herning egen FB side og i de lokale by-grupper på FB gjorde, at opslaget blev delt rigtig mange gange.
I kommentarerne kom der mange råd om, hvad ejerne skulle gøre.
-----------------------------------------------------------------------
Sådan en overflod af kommentarer kan være en velsignelse 🫂👍, men også en stor forbandelse 😈.
-------------------------------------------------------------------------
På Facebook - i efterlysningsopslag om bortløbne hunde - sker det konstant, at kommentaren overfyldes med enslydende tilfældige generelle råd. Den ene rådgiver efter den anden kommenterer i opslagene med de samme tilfældige generelle råd, der IKKE ER TILPASSET ❗den specifikke efterlyste hund eller dens situation. 🥴🤯🙄
⚠ At give det samme generelle råd 1000vis af gange gør det ikke automatisk rigtigt. ⚠
❗ ENHVER situation med en bortløben hund skal vurderes individuelt, da hverken to bortløbne hunde eller deres situation mm. er ens. ❗
Hvis man ikke kender den NØJAGTIGE situation, så lad være med at give råd, det kan koste en hund livet. ❗
Ofte får ejere af bortløbne hunde det råd, at de skal lave færd, råd der bliver givet uden at rådgiveren har informationer om under hvilke omstændigheder hunden er flygtet. Hvis en ejer er involveret i en flugtsituation - også selvom det er uforskyldt, så vil hunden knytte flugtsituationen til ejeren, derved kan ejerens duft i stedet sende hunden på flugt.
For at kunne rådgive en ejer til en bortløben hund
❗➡⬅❗rådgiveren have viden og kendskab til al fakta om hunden, dens situation, flugtsituationen, området, vejrforholdene mm.


Målet er ikke at sikre bortløbne hundene hurtigt, men at sikre dem korrekt, uden panik og med sund fornuft. Man skal tilpasse sig hundens tempo og ikke omvendt. Som menneske skal du arbejde ud fra hundens instinkttilstand for at få den til at blive i et område.
_____________________________________________________________________
Mad og vand
Vi bad ejerne om at sætte godt duftende hundemad og vand ud i nærheden af deres campingvogn. Mad og vand er to vigtige faktorer i, at få en bortløben hund hjem i sikkerhed. 🍲🫗
Lørdag eftermiddag kl.15.45 blev Bailey observeret på Dronnings Boulevard nær Sølvgade. Personerne i to biler forsøgte, at stoppe Bailey i, at løbe videre på den befærdede Dronnings Boulevard og fik derved Bailey presset op ad Sølvgade. 🚧🚕🚗🚙🚦
Dernæst blev hun observeret på Herning Banegårdsplads, hvor hun hurtigt forsvandt omkring et hjørne. 🐕
Efter de observationer af Bailey kørte ejerne til området omkring banegårdspladsen, og uden at være bevidste om det trak de derved deres færd med til området.
På tilbage vej var der behov for at gøre indkøb af hundemad til madskålene. Vi oplyste dem om Coop 365 på Grøndahlsvej, hvor de kunne handle, så de undgik at køre unødigt rundt, sætte endnu mere færd og gøre Bailey mere forvirret. 🥪🍖🍗
Fra butikken på Grøndahlsvej valgte den ene af ejerne, at gå tilbage til campingvognen med hundesøsteren Molly. 🚶‍♀🐕‍🦺
Ved campingvognen lavede ejerne madskåle, som de satte ud ved campingvognen og et par stykker langs hegnet ved Kaj Zartowsvej. 🍲🍲🍲
Der kom ikke flere opkald om observationer den dag.
02.07.2023

Der var ved at være ro på dyrskue-/campingpladsen, de fleste gæster var taget hjem og alle portene stod åbne, men der kom ingen observationer af Bailey i området.
Vi havde en formodning om, at Bailey kunne have lavet et tilbageløb og hvilet sig i skov og moseområdet ved Knudmose Bjerget og Knudmose Hundeskov om natten. 🧐🐕🏞
I samråd med ejerne valgte vi derfor at de skulle køre over til parkeringspladsen ved Knudmose Bjerget. 🚗🐕‍🦺
Vi instruerede dem i, hvordan de sammen med hundesøsteren (Molly) i lige linjer skulle gå - vist på billedet, med stop ved den røde streg og tilbage af samme spor til bilen.
❗ Alle linjer var lavet på ufarlige stier, således at de ikke på noget tidspunkt kom til at trække deres færd hen over togskinner eller befærdede farlige veje. ❗
Omkring 12.30 fik de et opkald, at Bailey var set ved Vejlevej 28, Herning. Bailey lå i rabatten og sov. Da folkene stoppede op, rejste Bailey sig og løb væk ind i græsset. Ejerne kørte dertil, men Bailey var væk. 😩
Efter en time, fik de endnu et opkald med en observation af Bailey fra Knudmosevej 36.
Bailey var på en time løbet 4,4 km længere væk. 😱😨
Bailey var set løbe langs et markhegn og langs vejen. Ejerne kørte dertil og kørte langsomt rundt i området.
Pludselig så den ene ejer at Bailey sad på en mindre høj på en mark tæt ved en motorvejsbro.
Ejeren valgte at gå hen mod Bailey 🧐😨. Han stoppede ca. 20 meter fra hende og satte sig på hug.
Bailey sad helt stille og kiggede på ham, uden at hun viste tegn på genkendelse. Ejeren snakkede meget stille og roligt til hende.
Efter ca. 5-10 minutter rejste Bailey sig og gik væk bag et lille stykke skov, og hun var ude af syne.
Frustrationen var stor ved begge ejere for det er svært at forstå, at deres Bailey kunne sidde få meter fra dem uden at genkende dem.😭😰
Bailey var i Instinkttilstand.
Bailey var på det tidspunkt i instinkttilstand, hvor hendes eneste behov var at sørge for:
☀ egen sikkerhed
☀ mad
☀ vand
☀ ly
Tilstanden betød at Bailey instinktivt måtte flygte når hun mødte mennesker, biler eller andet, som hun opfattede som farligt.
I den tilstand vinder hundes naturlige instinkt over båndet til dens ejer. Derforuden producerer hunden adrenalin, og den bliver nødt til at løbe for at slippe af med adrenalinen.
Flugttilstanden er ikke kun en mental tilstand men også en fysisk proces. Hunden vælger ud fra sit naturlige instinkt den sikreste løsning, at løbe væk og/eller gemme sig.
👉 Se foto Adrenalin og Noradrenalin

Hunde har i den tilstand ikke tid til i ro at tjekke, om dem, der taler til den eller nærmer sig, er en fare eller ej. Alle hundes forskellige sanser må fyldes med de rigtige informationer for genkendelse, for at hunden kan genkende sine ejere.
Da Bailey var i instinkttilstand, var det ikke muligt for hende at genkende sin ejer selv på kort afstand. Men heldigvis havde ejeren talt med rolig og stille stemme. Han havde ikke kaldt på hende, og havde ikke sagt hendes navn.
Det gjorde, at Bailey ikke stak af i endnu et adrenalinsus, men at hun roligt overvejede situationen og i ro og fred forlod området – ejerne lod hende gå uden at gøre mere. Stor ros til Baileys ejere for at lade Bailey gå. 🙏❤️
Efter den situation og forklaring fra os forstod ejerne, hvad det vil sige når en hund er i instinkttilstand. 😮
Ejerne valgte at parkere deres bil i området og overnattede i bilen.
03.07.2023
Ingen observationer af Bailey hele natten.
Kl. ca. 09.00 fik ejerne en opringning, Bailey var set ved et hus på Kaustrup Mark i Lind. 🧐🐕
Ejerne kørte dertil og gik ud på sportspladsen, hvor de begyndte at lege med Molly, synge og tale rigtig glad med hende.
Lige pludselig høre de et velkendt hundeskrig og vender sig om. Bagved det store net ved fodboldmålene sad Bailey og små skreg og peb.
Nogen kan måske huske historien om Picasso ( 👉https://tinyurl.com/Picassotrapping ), der klynkede og hylede før og i fælden. Picasso klynkede og hylede imens han gik ud af instinkttilstanden - denne samme adfærd udviste Bailey.
👉 Et helt specielt øjeblik, hvor hunden har en indre kamp/ønske om at komme ud af instinkttilstand. Hunden SKAL/MÅ træffe en beslutning, men den er ikke sikker på, om det er det rigtige valg ... i det øjeblik kæmper hunden med sig selv.👈
Ejerne valgte at anvende vores råd og de afprøvede metoden med, at sikre Bailey via hundesøsteren Molly.
UDEN at henvende sig til Bailey, se på hende, kræve noget af hende og ved fuldstændig at ignorere hende. 👍
De legede og snakkede kun med Molly, så Molly hoppede glad rundt og viste Bailey i hunde-kropssprog.... "Hej, det her er fantastisk, sjovt og spændende...." 😍🐕‍🦺
Samtidig kunne Bailey iagttage alt i fred 🧐, tjekke det ud og overveje, om der var fare eller ej. Trin for trin og i løbet af få minutter forlod Bailey instinkttilstanden, da alt pludselig passede sammen igen... Molly og hendes lugt, den glade leg, ejerne... alting gav pludselig det sædvanlige, velkendte helhedsbillede. 🧐🤔😲🙂😍😘👩‍❤️‍👨
Med et kom Bailey forbi nettet og hen til Molly og sine ejere. Hun gik straks i gang med leverpostejen, som ejerne havde med, og dernæst var hun den gamle Bailey, der genkendte sine ejere igen.
Bailey var i sikkerhed. ❤️🧡❤️🧡


🍀 Stor tak til Baileys ejere for den flotte donation til støtte for vores arbejde. Rigtig mange tak for et godt samarbejde. I fulgte på fantastiskvis al vores rådgivning og vejledning. Tak for den tillid i udviste os ved at følge vores anvisninger. I gjorde et helt fantastisk stykke arbejde for at sikre jeres dejlige Bailey.
🍀 Tak til de opmærksomme borgere i byen som ringede med observationer af Bailey
Velkommen hjem Bailey 🧡🐕🧡👩‍❤️‍👨🐕‍🦺

Team Savnede Hunde I Danmark
Gitte Irene Ploug Møller
Elke Suppinger
Helle Kirkegaard

 

 

 

 


Savnede Hunde I Danmark


Vores tekster og billeder er intellektuel ejendom og er underlagt copyright. Det er ikke tilladt at tage screenshots og distribuere dem på sociale medier. Du er velkommen til at linke til vores sider, men ikke til at kopiere dem.

Tell others